Velkommen til Socialpsykiatrisk Center

Socialpsykiatrisk Center i Ringkøbing-Skjern Kommune består af 3 socialpsykiatriske støttecentre og et center med bo-, dag-  og akutfunktion, Rosengården. De 4 matrikler har fælles ledelse og et tæt samarbejde.

 

Til det socialpsykiatriske center er knyttet ca. 170 sindslidende og ca. 40 tværfaglig sammensat personale. Målgruppen er sindslidende, hvor størsteparten får pension og medicin på grund af deres sindslidelse. De har det, der kaldes psykoseproblematik, og deres sygdomme kaldes skizofreni, personlighedsforstyrrelse, maniodepresiv psykose og depresion.

 

Til de 3 socialpsykiatriske støttecentre er tilknyttet brugere, som får enten hjemmevejlederydelse (og mulighed for at deltage i cafesamvær) eller støttekontaktpersonydelse. De har desuden adgang til akutfunktion på Rosengården.